Výstava "S Baťou vzhůru do oblak"

Vážení návštěvníci,

v rámci právě probíhajícího Mistrovství světa v letecké akrobacii na letišti v Břeclavi můžete navštívit také panelovou výstavu s názvem "S Baťou vzhůru do oblak". Výstava je umístěna ve stanu, doplněna o odpočinkovou zónu se stolečky a sedáky.

Výstava byla zapůjčena od Nadace Tomáše Bati. Děkujeme

Zastavte se během mistrovství za námi podívat se na nádherná letadla, vrcholové výkony soutěžících a přitom se i dozvědět něco o Tomáši Baťovi a o jeho vztahu k letadlům.

Výstava probíhá po dobu celého Mistrovství i Leteckého dne v sobotu 13. 7.

Více o výstavě:

„U Baťů neexistovalo dostat něco zadarmo, žádné oddělení, továrna či obor nesměly být dotované, každý si na sebe musel vydělat sám. Jen u letectví tomu bylo jinak. Tomáš Baťa spatřoval v letectví budoucnost, zejména budoucnost exportu a způsobu cestování, byl to však velmi nákladný obor a proto Tomáš Baťa souhlasil s jeho dotování. Letectví bylo jediným dotovaným odvětvím firmy Baťa.“

Dozvíte se například o délkách služebních cest, letecké škole či baťovském letectví za války. První letiště ve Zlíně vzniklo v roce 1924 v místech dnešní zlínské čtvrti Podvesná, naproti zlínské nemocnici, bylo na louce asi 200 metrů široké. Zlínské letiště přestalo po několika letech sloužit a fi­remní aeroport byl přeložen do Otrokovic – roku 1929 na Bahňák a odtud se roku 1931 definitivně přemístil na Kučovaniny při břehu Moravy. Zde přibyly také hangáry, odbavovací hala a další objekty. V roce 1924 zakoupil pro svou firmu první letadlo – lehký dvoumístný dvouplošník Albatros. Ze začátku se letadla využívala k obchodním cestám a také ke kurýrním, reklamním letům, při kterých se například rozhazovaly letáky nad městy. K prvnímu letadlu z roku 1924 přibývala další, v roce 1932 měl Baťa dvanáct letounů (mj. také Fokker a Junkers), a jejich po­čet do roku 1934 stoupl na 15 kabinových dopravních strojů.

Nebyla by to firma Baťa, kdyby si výchovu vlastních pilotů nezajistili baťovci sami a tak vznikla Pilotní škola. Kurzy baťovské Pilotní školy na otrokovickém letišti byly za­hájeny v roce 1932. Školné si zájemci hradili pouze zčásti, přes polovinu nákladů hradily firma Baťa a stát. Státní zkouš­ky skládali studenti v Praze. Počet absolventů školy stoupal, diplom sportovního pilota získalo ve třicátých letech přes 150 absolventů.

Citováno z: https://batuvodkazevrope.cz/