Poplatky

Poplatky za použití letiště

Přistávací poplatky:
Za tunu MTOW 50,00 Kč

Parkovací poplatky:
Za hodinu a tunu MTOW 5,00 Kč