Naše historie

1932

Započalo budování letiště

Bylo zahájeno územní komisionální řízení "Státního veřejného pomocného letiště Břeclav", které bylo připravováno jako nouzové letiště pro leteckou dopravu. a započalo jeho  hlídání místní četnickou stanicí 

1932

1934

Otevření letiště

Po dostavění požadovaných pomocných budov bylo v lednu Ministerstvem veřejných prací zřízeno Státní veřejné pomocné letiště Břeclav pro stávající leteckou veřejnou dopravu. Součástí letiště byla budova se správcem pro údržbu radiomajáku.

1948

Založení Aeroklubu Břeclav

Letečtí nadšenci zakládají na Státním pomocném letišti Břeclav Navijákovou stanici Aeroklubu Břeclav. Dokumenty o tomto aktu nebyly dosud nalezeny, čerpáme tedy ze vzpomínek tehdejších členů. Budování Aeroklubu v tehdejší době nebylo vůbec jednoduché, protože peněz bylo poskrovnu. První budovou byl malý hangár (později byl rozdělen na tři části a přebudován na dílny a garáže pro pozemní techniku), do kterého byl jako první umístěn větroň ŠK-38 a pak VT-24 Krajánek (OK-8556, OK-8166, OK-8317). Starty těchto letadel byly prováděny pomocí gumového lana. Později se starty prováděly na různými typy navijáků vlastní výroby - Ford, Horch, vratný naviják Stratílek.

1948

1951

Přechod pod SVAZARM

V této době byl Aeroklub včleněn do Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM), kam byly přesunuty všechny letecké sporty. Cílem této organizace byla příprava mladých letců po linii modelář-plachtař-motorář-vojenský bojový pilot. V tomto období byl postaven v akci "Z" další dřevěný hangár s ubikacemi a kanceláří, dovezený po dílech z Čebína (někteří si ho pamatují pod názvem "dřevák"). Do tohoto hangáru přibyly další kluzáky - LG-124 Galánka, VT-25 (OK-8672), VT-125 Šohaj (OK-2701, OK-8756), později dvoumístný VT-109 Pionýr (OK-2272, OK-4059, OK-3216, OK-2216, OK-4179, OK-4177, OK-4012, OK-4090, OK-4002, OK-4042) a LG-130 (OK- 1202). Aeroklubu byl od Svazarmu přidělen nový, sériově vyráběný, naviják Herkules 2 (H-2), který tahal až do roku 1995, kdy byl prodán do Ruska. S pomocí přiděleného traktoru Zetor Z-25A se zvýšil komfort a počty startů denně. Pro přepravu byly Aeroklubu předěleny dvě vozidla Praga A-150. Jedno z těchto vozidel jezdilo až do roku 1993, kdy bylo prodáno sběrateli veteránů. Vzhledem k blízkosti hranice se "západem" nebyl nikdy do Aeroklubu přidělen motorový letoun a aerovleky byly zajišťovány vlečnými letadly z AK Brno Medlánky, AK Brno Slatina, AK Kyjov nebo z AK Vyškov.

1958

Rozšiřování letiště

Byl v akci "Z" postaven nový zděný hangár s ocelovou střešní konstrukcí, do kterého nám byly přiděleny další kluzáky VT-425 Šohaj III (OK-5314, OK-5328, OK-5329, OK-5427, OK-5436, OK-5376), později Blaník L-13 (OK-2803, OK-4817, OK-3805, OK-3801, OK-9847, OK-9829). Zrušení letiště v Miroslavi v roce 1965 z politicky bezpečnostních důvodů mělo za následek přesun části letecké techniky (L-13 OK-6835) a pilotů k nám do Břeclavi. Velká snaha rušit příhraniční Aerokluby se dotýkala i našeho letiště, ale díky tomu, že se v této pohnuté době nikdo nepokusil z našeho letiště letecky emigrovat za hranice, jsme tyto snahy ustály a dnes se letiště pomalu ale jistě vyvíjí v plnohodnotné veřejné vnitrostátní letiště. Blízkost hranic s Rakouskem bylo rovněž důvodem neustálého odmítání přítomnosti jakéhokoliv motorového letounu v našem Aeroklubu, (právě díky obavám z možného emigrování do kapitalistického a imperialistického Rakouska) což mělo zase jiné "výhody", byli jsme mezi prvnímí, kteří obdrželi nový, sériově vyráběný, tovární naviják Herkules 3 (H-3) z Aerotechniku Moravská Třebová. Tento naviják tahal až do roku 2005, kdy jsme ho prodali nově vznikajícímu Aeroklubu v Čechách. V šedesátých letech byla flotila Aeroklubu rozšířena o nově přidělené celodřevěné vysokovýkonné kluzáky Orlík VT-16 (OK-1411, později OK-3414) a VT-116 (OK-4306, OK-8438). Tím byla zahájena éra výkonnějšího létání v našem Aeroklubu. V tomto období zakládají členové paraodbor, zahajují parašutistický výcvik a začíná výstavba (v akci "Z") zázemí pro své vlastní aktivty opodál nového zděného hangáru.

1958

1964 a 1967

První letecké dny

V těchto letech pořádal Aeroklub první letecké dny na našem letišti. Aeroklubu byl od Svazarmu přidělen zdatný pomocník - vozidlo Avia A30, který mimo jiné sloužil k různým výdělečným akcím pro Aeroklub a v akci "Z" byl postaven sklad technických prostředků (známý jako "přístavba").

1970

Další rozšiřování

 K novému hangáru přistavěna kancelář s klubovnou (sociální zázemí plachtařů) a parašutisté rovněž dokončili výstavbu sociálního zázemí (dnes ubytovna a bar). Byl zbourán starý dřevěný hangár "dřevák" a místo něho zakoupeny a zprovozněny použité UNIMO buňky z MND. Do flotily letadel přibyly dva nové výkonnější kluzáky VSO-10 (OK-4526, OK-0512) a za dobré výsledky v počtu vycvičených pilotů do VVLŠ SNP nám byl převeden z Vyškova ještě jeden Blaník L-13 (OK-3802). Později nám byl přidělen nový Super Blaník L-23 (OK-0213), výměnou za Blaníka L13 (OK-6835). Naše stále přetrvávající pozice "navijákové stanice" měla za následek, že se nám podařilo získat zcela nový naviják, tovární výroby, Herkules 4 (H-4) výrobce Aerotechnik Moravská Třebová. Tento naviják máme až dodnes. Koncem tohoto období nám bylo, poprvé v historii Aeroklubu, přiděleno letadlo s motorem - motorový kluzák L13SW Vivat (OK-4608). Úředníci po nás chtěli, abychom motorový kluzák mimo víkend uváděli do neletuschopného stavu (nejdříve chtěli demontovat vrtuli, ale po upozornění na bezpečnost provozu tohoto letadla se nakonec spokojili s demontáží kalíšku odkalovače paliva a uschováním do nedobytného trezoru). Tato první vlaštovka spustila lavinu motorizace Aeroklubu  aby Aeroklubu Břeclav bylo převedeno z AK Brno Slatina vlečné letadlo Z226M (OK-LMG), kterou jsme později přestavěli na verzi MS. 

1970

1989

Svobodné nebe

Postupně dochází k zániku Svazarmu. Aerokluby přešly pod novou organizaci - Sdružení technických sportů ČR. Toto sdružení bylo vytvořeno za účelem přerozdělení majetku bývalého Svazarmu, čímž jsme se následně stali vlastníky letadel a nemovitostí. Letištní plocha se vrátila do majetku města Břeclavi. Později náš aeroklub přechází pod nově vznikající  Aeroklub Čech a Moravy (AČM),  který se o něco později přejmenoval na Aeroklub České Republiky (AeČR). Ukončením činnosti Svazarmu skončilo rovněž přidělování letecké a pozemní techniky do Aeroklubů, tzn. kromě nákladů na činnost jsme si od této doby museli pořizovat i novou pozemní a leteckou techniku již za své prostředky. Ekonomická situace, ale hlavně fakt, že jsme neměli vlastní výsadkové letadlo, vedlo k ukončení činnosti paraodboru na našem letišti. V roce 1993 byl Aeroklub transformován na Občanské sdružení. 
Rostoucí pohyb motorových letadel si vynutil přebudování skladu paliv.   

1994

Akrobacie a první novodobý letecký den

Naši členové zorganizovali vůbec první mistrovstí v akrobacii na kluzácích a to právě na našem letišti! Položili jsme tak základ nové tradici. A jednu tradici jsme obnovili, začali jsme organizovat letecké dny. Na tom vůbec prvním novodobém vystoupila řada místních letců, ale také armádní skupina Duha na bombardérech Su-22.

1994

1999 - 2012

Získání statutu veřejného vnitrostátního letiště

Aeroklub získává statut veřejného vnitrostátního letiště. Tento statut umožňuje Aeroklubu zlepšit jak služby veřejnosti, tak i městu Břeclav. Břeclavské letiště a samotné město Břeclav je tímto publikováno v mezinárodních leteckých informačních publikacích. Došlo k rekonstrukci sociálního zázemí Aeroklubu - kanceláře, provozní místnosti, přípravny pilotů, ubytovny, baru. Dále došlo na rekonstrukci nové řídící věže pro dispečery a sklad paliv. Postupně jsme zateplovali většinu budov a odstraňovali havarijní stav zatékajících střešních krytin. Významným donátorem při rekonstrukcích a opravách je Jihomoravský kraj.

Aeroklub odprodává kluzáky VSO10 OK-0512 a OK-4526, vlečné motorové letadlo Z226 OK-LMG, dvoumístný motorový kluzák L13SE Vivat, dolétaný dvoumístný kluzák L13 OK-2803 a nahrazuje je létanými, převážně dovozovými, ale provozně úspornějšími  kluzáky  Astir OK-6622 a OK-7225, Janus OK-3112, Nimbus OK-2803, VT16 OK-2429. Jako náhradu za zapůjčený Zlin 43 OK-DOC pořizujeme čtyřmístné motorové letadlo Cessna C172 OK-BVA a novým vlečným ultralehkým letadlo WT9 Dynamic OK-NUU65. Z původní Svazarmovské flotily nám zůstal jen cvičný dvoumístný kluzák Blaník L23 OK-0213 a po delimitaci flotily AeČR cvičný motorový letoun Z142 OK-OPK.

2013

Další rozšiřování a zlepšování služeb

Občanské združení se tranformuje na spolek,.

Pro pokračovací výcvik plachtařů jsme zakoupili ještě jednoho létaného Astira a přidělili mu historicky významnou imatrikulaci OK-6835. Zájem o ultalehké létání vedl k pořízení  Harmony ELSA  OK-UAR33.
V roce 2015 se podařilo získat významnou dotaci na opravu havarijního stavu vzletové a přistávací dráhy, s realizací v r. 2016. Koncem roku 2015 byla téměř dokončena rekonstrukce dílny pro údržbu a servis letadel.

 

2013

2016

MČR

V roce 2016 pořádal Aeroklub Břeclav MČR 2016 v akrobacii motorových letadel ve všech kategoriích (Sportsmann, Intermediate, Advanced, Unlimited a Freestyle). Úspěšně tak navázal na pořádání MČR v akrobacii kluzáků v 90. letech. Soutěžě se zúčastnil velký počet akrobatů jak z ČR, tak i Polska, Slovenska, Německa. Na závěr proběhla Exhibiční Air Show vítězů.

2017

Navigační pohár

Poprvé se stáváme součástí navigační soutěže O pohár Petra Tučka a hostíme u nás jedno soutěžní kolo. Rozšířili jsme flotilu a přelétli jsem k nám Zlín 143 OK-BVB.

2017

2018

Rok plný soutěží

v tomto roce se stáváme organizátory několika významných soutěží - Mistrovství ČR v letecké akrobacii zakončené leteckým dnem a exhibicí akrobatů. Letecký den má rekordní účast diváků. Přišlo vás odhadem 8000. Organizujeme Mistrovství Evropy v paraglidingu a také závěrečnou etapu navigační soutěže O pohár Petra Tučka. Letos se naši plachtaři probojovali na 20. příčku Celsotatní plachtařské soutěže. A náš juniorský reprezentatnt Jan Viskot ml. se stal juniorským Mistrem ČR a reprezentoval ČR v Maďarsku.