Vyhlídkové lety pro první linii

Fotografie všech těch, jejichž práce v první linii nejen při pandemii COVIDu, byla odměněna vyhlídkovým letem nad Lednicko - Valtickým areálem.
Akce proběhla v neděli 26. 7. 2020 ve spolupráci s městem Břeclav, kdy Aeroklub poskytl vyhlídkové lety zdarma a město Břeclav vybralo organizace k ocenění a zajistilo materiální a mediální podporu.
Za město Břeclav se zúčastnil starosta Bc. Svatopluk Pěček a za Aeroklub předseda rady Libor Babák.
Akce proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných.