Informace a platby k roku 2019

Pokud plánujete změnu svého statusu (létající/nelétající/létající na vlastním letadle), nebo ukončení činnosti v Aeroklubu, sdělte nám tuto informaci prosím co nejdříve, nejpozději do konce ledna 2019, abychom stihli změnit údaje pro odvody AeČR a pro rozpočet Aeroklubu.

 


Uzávěrka kont - Zkontrolujte si zůstatek svých kont. Případné rozdíly ihned reklamujte.


Aktualizace osobních údajů - zkontrolujte si v databázi osobních údajů, zda jsou údaje aktuální. Nové údaje nám pošlete e-milem k aktualizaci, a to i v průběhu roku, pokud dojde ke změně.


Členské příspěvky - Níže jsou informace co a do kdy zaplatit.

číslo účtu AK: 107-9268020257/0100

Variabilní symboly, částky a datum do kdy je zaplatit:

VS: 100X

- příspěvky AeČR za členy a čekatele děti 0-14 let (věk k termínu odvodů 18.února): 50 Kč
- příspěvky AeČR za členy a čekatele mládež/junioři 15-23 let (věk k termínu odvodů 18. února): 150 Kč
- příspěvky AeČR pro létající členy a čekatele starší 23 let: 500 Kč
- příspěvky AeČR pro nelétající členy a čekatele starší 23 let : 100 Kč
- příspěvek do fondu oprav a pojištění letadel provozovaných Aeroklubem Břeclav:

  • létající člen/čekatel, létající v základní bodové sazbě dle čl. VIII. OŘ: 3 000 Kč
  • létající člen/čekatel, létající pouze na vlastním letadle/SLZ. Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící zvýšenou bodovou sazbu dle čl. II. dodatku OŘ: 0 Kč
  • létající člen/čekatel, létající pouze na vlastním letadle/SLZ. Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící základní bodovou sazbu dle čl. VIII. OŘ: 0 Kč
  • člen/čekatel – nelétající. Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící základní bodovou sazbu dle čl. VIII. OŘ: 0 Kč
  • čestný člen – nelétající (viz. definice dle organizačního řádu). Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící základní bodovou sazbu dle čl. VIII. OŘ: 0 Kč

Zaplatit do konce ledna daného roku (31.1.) !!!!

VS: 100X
- příspěvek provozní I.- podíl na provoz letadel, budov a let. plochy:

  • létající člen/čekatel, létající v základní bodové sazbě dle čl. VIII. OŘ: 2 000 Kč
  • létající člen/čekatel, létající pouze na vlastním letadle/SLZ. Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící zvýšenou bodovou sazbu dle čl. II. dodatku OŘ: 3 000 Kč
  • létající člen/čekatel, létající pouze na vlastním letadle/SLZ. Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící základní bodovou sazbu dle čl. VIII. OŘ: 4 000 Kč
  • člen/čekatel – nelétající. Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící základní bodovou sazbu dle čl. VIII. OŘ: 1 500 Kč
  • čestný člen – nelétající (viz. definice dle organizačního řádu). Nebo jako cestující na letadlech AK Břeclav platící základní bodovou sazbu dle čl. VIII. OŘ: 0 Kč

Zaplatit do konce dubna daného roku (30.4.) !!!!

Kdo na to nechce myslet a uvažuje zaplatit všechno najednou, může při platbě na účet zaplatit částku pod jedinou platbou Kde X je index člena nebo čekatele (1 - 99). Např. člen má index 2, variabilní symbol má tvar 1002 atd.

Pokud se opozdíte oproti výše uvedeným termínům se zaplacením, bude Vám současně stržena z konta příslušná smluvní pokuta, jejíž výši a všechny informace kolem najdete v Organizačním řádu. Pokud by pozdější členská schůze stanovila jiné příspěvky, budou podmínky uvedeny v usnesení.