Vážení návštěvníci,

v rámci právě probíhajícího Mistrovství světa v letecké akrobacii na letišti v Břeclavi můžete navštívit také panelovou výstavu s názvem "S Baťou vzhůru do oblak". Výstava je umístěna ve stanu, doplněna o odpočinkovou zónu se stolečky a sedáky.

Výstava byla zapůjčena od Nadace Tomáše Bati. Děkujeme

Zastavte se během mistrovství za námi podívat se na nádherná letadla, vrcholové výkony soutěžících a přitom se i dozvědět něco o Tomáši Baťovi a o jeho vztahu k letadlům.

Výstava probíhá po dobu celého Mistrovství i Leteckého dne v sobotu 13. 7.

Více o výstavě:

„U Baťů neexistovalo dostat něco zadarmo, žádné oddělení, továrna či obor nesměly být dotované, každý si na sebe musel vydělat sám. Jen u letectví tomu bylo jinak. Tomáš Baťa spatřoval v letectví budoucnost, zejména budoucnost exportu a způsobu cestování, byl to však velmi nákladný obor a proto Tomáš Baťa souhlasil s jeho dotování. Letectví bylo jediným dotovaným odvětvím firmy Baťa.“

Dozvíte se například o délkách služebních cest, letecké škole či baťovském letectví za války. První letiště ve Zlíně vzniklo v roce 1924 v místech dnešní zlínské čtvrti Podvesná, naproti zlínské nemocnici, bylo na louce asi 200 metrů široké. Zlínské letiště přestalo po několika letech sloužit a fi­remní aeroport byl přeložen do Otrokovic – roku 1929 na Bahňák a odtud se roku 1931 definitivně přemístil na Kučovaniny při břehu Moravy. Zde přibyly také hangáry, odbavovací hala a další objekty. V roce 1924 zakoupil pro svou firmu první letadlo – lehký dvoumístný dvouplošník Albatros. Ze začátku se letadla využívala k obchodním cestám a také ke kurýrním, reklamním letům, při kterých se například rozhazovaly letáky nad městy. K prvnímu letadlu z roku 1924 přibývala další, v roce 1932 měl Baťa dvanáct letounů (mj. také Fokker a Junkers), a jejich po­čet do roku 1934 stoupl na 15 kabinových dopravních strojů.

Nebyla by to firma Baťa, kdyby si výchovu vlastních pilotů nezajistili baťovci sami a tak vznikla Pilotní škola. Kurzy baťovské Pilotní školy na otrokovickém letišti byly za­hájeny v roce 1932. Školné si zájemci hradili pouze zčásti, přes polovinu nákladů hradily firma Baťa a stát. Státní zkouš­ky skládali studenti v Praze. Počet absolventů školy stoupal, diplom sportovního pilota získalo ve třicátých letech přes 150 absolventů.

Citováno z: https://batuvodkazevrope.cz/

Milí přátelé sportovního létání,

Mistrovství světa v motorové akrobacii klepe na vrata hangáru Aeroklubu Břeclav a my už pomalu ale jistě začínáme vítat tuto dlouho očekávanou soutěž na našem letišti. Vrata hangáru otevíráme v rámci oficiálních tréninků od 4.–7.7.2019. Poslední den tréninků ukončíme veřejným slavnostním zahájením celé soutěže přímo v Břeclavi. Hned následující den 8.–12.7. navazujeme oficiálními soutěžními lety, které slavnostně vyvrcholí 13.7.2019 vyhlášením vítězů Mistrovství světa. Celé mistrovství a leteckou sezónu oslavíme jako každý rok bezvadným leteckým dnem s programem nabitým k prasknutí!

Účast na Mistrovství světa v motorové akrobacii zatím potvrdilo 27 soutěžících z celkem 8mi zemí – Rakousko, Velká Británie, Ukrajina, Itálie, Polsko, Maďarsko, Německo a domácí Česká republika. Nejvíce zastoupeným typem soutěžního letadla bude EXTRA EA-300 německé konstrukce (v různých verzích) a ve Francii zkonstruované stroje typu CAP-21, 231, 232 a Zlín Z-50.

Celá soutěž je kompletně veřejnosti přístupná a přátelská, proto se neváhejte k nám zajet podívat na ty nejlepší akrobatické piloty v těch nejlepších akrobatických letadlech na světě!

Budeme se těšit, Váš Aeroklub Břeclav

facebook: www.facebook.com/wiac2019
instagram: www.instagram.com/aeroklubbreclav
twitter: www.twitter.com/aeroklubbreclav

Oficiální web: www.wiac2019.cz

Mezinárodní akrobatická komise FAI přijala před několika dny nabídku Aeroklubu Břeclav na pořádání
Mistrovství světa v akrobacii letounů 2019 v kategorii Intermediate.

MS se bude konat ve dnech 5. – 13.7.2019 a bude ukončeno Leteckým dnem s exhibiční airshow vítězů dne 13.7.
Očekáváme účast asi 60 pilotů z celého světa. Létat budou na akrobatických plnokrevnících typu Extra, SBach, Suchoj, Zlín a dalších.
Po sportovní stránce tuto soutěž zaštítí Aeroklub České republiky.
Pro náš Aeroklub je pořádání Mistrovství nesmírnou poctou a současně velkou výzvou. Věřím, že touto soutěží přitáhneme pozitivní pozornost k České republice, Jihomoravskému kraji, městu Břeclavi a leteckému sportu.
Čeká nás hodně práce, a proto jsme se již pustili do prvních příprav.
O všech novinkách, aktivitách, doprovodných akcích, setkáních a změnách vás budeme průběžně informovat, jak na našem webu, tak i prostřednictvím dalších médií.
Již teď vám můžeme slíbit, že soutěž bude v celém jejím průběhu přístupná veřejnosti.

6.4. jsem s Petrem Z. absolvoval neobyčejný let. Odlet z Břeclavi jsme naplánovali a uskutečnili po západu slunce, ale stále 5 minut před tzv. občanským soumrakem.

Noc v letectví začíná právě občanským soumrakem. Po odletu z LKBA jsme stoupali směrem na LKTB, což byl náš otočný bod, a aktivovali na Brno radar náš letový plán. Plán musí být podán na všechny mimoletištní lety v noci.